Vi installerar smarta solceller
- Nyckelfärdigt för företag, privatpersoner och lantbruk.
Gratis energi för evigt
- koppla på dig på världens största energikälla!
Låt tiden och solen göra jobbet!
- så du kan fokusera på ditt.

1. Fundera

Vi kommer ut och mäter upp ditt tak och hjälper dig att förstå vad som passar just dig bäst. Solinstrålning, azimut, skuggberäkning och takstolar, vi är experter och kommer att förklara allt. Vår offert är enkel att förstå och våra beräkningar ger dig en korrekt bild  över hur mycket din anläggning kommer att producera.

2. Installera

Efter att du har bestämt dig kan du bara luta dig tillbaka och ta det lugnt. Vi erbjuder nyckelfärdiga system och tar hand om allt från investeringsbidrag, kontakt med nätägare och givetvis själva installationen. Det brukar ta i genomsnitt två dagar att driftsätta en normalstor anläggning.

3. Njut

När vi lämnar över kommer vi att göra dig till en expert på ditt system, och att monitorera energi kurvor kommer bli din nya hobby. Det kommer du behöva när grannarna börjar ställa frågor! Att spara pengar och samtidigt slå ett slag för miljön är en härlig känsla.

Kräv en korrekt offert!

För att du ska få en så korrekt bild som möjligt av hur mycket el din anläggning kommer att producera, så utför vi skuggberäkningar i alla våra offerter! Det fungerar som så att vi ritar upp en modell av ert hus i ett program, där parametrar som skuggor, solinstrålning, väderstreck och koordinater spelar stor roll. Resultatet som kommer ut ger en förvånansvärt korrekt siffra. Acceptera inte en siffra som som beräknas utifrån perfekta förhållanden! För så ser ofta inte verkligheten ut.

Vi installerar solceller i södra Sverige.

Här under har vi sammanställt lite genomsnittlig data från våra installationer.

Genomsnittligt antal solpaneler:
45 st
Genomsnittlig installerad storlek:
14,3 kW/p
Genomsnittlig takyta:
74 m²
Genomsnittlig återbetalningstid:
9,4 år
Genomsnittlig totalkostnad:
146,740 kr

Frågor och svar om solceller.

 Vanliga frågor vi brukar få. Kontakta oss gärna om du har fler.

Absolut, en solcellsanläggning kostar idag en fjärdedel så mycket som för 5 år sen. Priset på paneler är lågt och investeringsstödet har ökat. Du blir dessutom oberoende av framtida elprishöjningar.

Ja, du får 30% på totalsumman och vi tar hand om ansökan! Och som en extra bonus får man även en skattereduktion på 60 öre/kWh på all el man exporterar till nätet!

En solcell består oftast av kisel och fungerar som en diod. När dessa dioder belyses uppstår en elektrisk ström i diodens backriktning. Varje enskild cell ger upphov till en ganska låg spänning, därför seriekopplas dessa i vad vi kallar solpaneler.

En växelriktare omvandlar solcellernas likström till växelström och är kopplad till husets elcentral. All el som produceras används först i hushållet och överskottet säljs till elbolagen.

Visst lyser den för lite. Men solinstrålningen är nästan lika hög som i Tyskland, landet med mest solcells installationer i hela världen. Allt som behövs är ett par kvadratmeter tak eller mark, lite solpaneler och en växelriktare. 

Ja, under tillbehör hittar du mer information om konsumtionsmätare.

Vi ritar upp en modell av ert hus i ett program där vi matar in parameterar som skuggor, solinstrålning, väderstreck och koordinater. Beräkningen ger en förvånansvärt korrekt bild av hur mycket el anläggningen kommer att producera.

Till villor brukar vi rekommendera Solaredge därför det är mindre känsligt mot skuggor och mer flexibelt. Systemet är lite dyrare men över tid så sparar man in den kostnaden. Har du däremot en ladugård i söderläge så rekommenderar vi ofta en SMA tillsammans med en elcertifikatsmätare.

Ja visst! När solen ger som mest energi är då vi som minst behöver den. Ett stort batteri löser detta och vi kan mellanlagra energi tills dess den behövs. Ansöker man nu får man 60% i bidrag!

På större anläggningar lönar det sig att installera en elcertifikatsmätare. Den registrerar och skickar data på all solel som förbrukas i fastigheten. Detta skickas till energimyndigheten som sen omvandlar 1000kW/h till 1 elcertifikat som kan säljas på elmarknaden. Är din produktion/konsumtion tillräckligt hög kan man enkelt räkna hem en sådan här mätare.

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Elproducenter får en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el, som sedan kan säljas på en öppen marknad.