Riktpris

Inkl moms
Gäller med statligt investeringsstöd på solcellspaketet. Möjlighet till måttanpassning finns i viss mån.